Primaire tabs

U bent hier

Dat absenteïsme in stijgende lijn ligt in België is geen nieuws. De voorbije jaren zien we naast kortdurende afwezigheden, vooral langdurige afwezigheden stelselmatig stijgen. De oorzaken van absenteïsme zijn divers:

 • vergrijzing van de werkende populatie
 • transformaties in de structuur en rollen in organisaties
 • de vraag naar meer flexibiliteit
 • verhoging wettelijke pensioenleeftijd: langer werken
 • een snel veranderende wereld die stress met zich meebrengt
Wat levert het u op?

Verandering is niet nieuw en uniek voor deze tijd, maar de impact door de snelheid van verandering, de globalisering en de transparantie is anders dan voorheen. Bijgevolg is absenteïsme niet geïsoleerd te benaderen en is het een uitdagende wetenschap. Kortom, een complexe situatie, waarbij onze veerkracht sterk op de proef gesteld wordt. 

De impact van absenteïsme

 • Absenteïsme heeft een enorme impact op de werking van uw onderneming. Er is niet alleen de kost van de afwezige. Er is ook de impact van  de niet-gepresteerde uren. Collega’s moeten taken overnemen, men moet vervanging zoeken, klanten worden niet even snel bediend, de kwaliteit van de dienstverlening komt onder druk te staan … Dit heeft een impact op de operationele uitvoering en continuïteit. Daarnaast is het cruciaal om voldoende aandacht te besteden aan de opvolging van langdurig afwezigen. Hoe zorgen we voor een vlotte en duurzame re-integratie? Welke stappen zetten we? Wie doet wat en wanneer? Hoe volgen we de evolutie op? Naast absenteïsme moet men ook rekening houden met het presenteïsme.
   
 • Presenteïsme is wanneer een medewerker ondanks fysieke of psychische gezondheidsproblemen toch blijft werken (en eigenlijk thuis zou moeten blijven). Dit gaat over (dis)functioneren met een hoog risico op uitval. Om dit te detecteren is het belangrijk om via de gekende welzijnsindicatoren de werkbeleving in kaart te brengen. Hoe kunt u presenteïsme preventief aanpakken? Hoe bent u de afwezigheid een stap voor?

Absenteïsme versus verzuim?

Een duurzame aanpak van absenteïsme dringt zich dus op. Attentia is uw partner voor de juiste aanpak op korte én lange termijn. We maken het onderscheid tussen absenteïsme en verzuim:

 • Absenteïsme is de afwezigheid van een medewerker voor een bepaalde of onbepaalde duur. 4 mogelijke oorzaken: ziekte, arbeidsongeval, profylactisch verlof en onwettige afwezigheid.
   
 • Verzuim is breder en gaat over alle vormen van absenteïsme, maar ook presenteïsme. 

Een individueel re-integratietraject

De wetgever verplicht sinds 2016 om langdurig zieken te begeleiden bij hun terugkeer naar de werkvloer via een re-integratietraject. Maar wat houdt dit nu specifiek in? 

Naar de praktische informatie >

 

 

Attentia’s aanpak? Absenteïsmeprotocol en verzuimbeleid

 • Het absenteïsmeprotocol is de basis voor uw aanpak van absenteïsme. Samen met u stellen we een duidelijk stappenplan op met te nemen acties in geval van absenteïsme of verzuim. Op die manier is het in uw organisatie voortaan duidelijk wie wat dient te doen, wanneer en ook waarom. Alles wordt samengevoegd in één totale flow die uw organisatie helpt om het absenteïsme onder controle te krijgen en om een re-integratie optimaal te laten verlopen.
   
 • Bij een verzuimbeleid gaan we nog een stapje verder en wordt er ook rekening gehouden met het presenteïsme en hoe u dat duurzaam kunt aanpakken. Hoe gaan we om met mensen die niet goed functioneren en/of zich niet goed voelen? Wie neemt in deze gedeelde verantwoordelijkheid wat op en wat doen we concreet om een goede dialoog en oplossingen te garanderen?

 

Medewerker
Voordelen voor medewerker

 • Optimaal functioneren
 • Bevordert motivatie
 • Goed voelen op en naast het werk
 • Verandering omarmen
 • Eigenaarschap en meer zelforganisatie

Payroll medewerker
Voordelen voor HR/P&B

 • Concrete aanpak van absenteïsme
 • Duidelijke verdeling van rollen
 • Samenwerking tussen HR en preventie (en andere stakeholders)
 • Relevantie van HR en preventie stijgt
 • Verhoogde retentie

Organisatie
Voordelen voor organisatie

 • Absenteïsme daalt
 • Daling van directe en indirecte kosten gepaard met absenteïsme
 • Betere continuïteit in werking
 • Positieve invloed op de performantie en behalen van de bedrijfsresultaten
 • Optimaal engagement en werkplezier
 • Positieve employer branding
   

Deze diensten komen bovendien in aanmerking voor het gebruik van de werkbaarheidscheques, een financiële steunmaatregel van de Vlaamse overheid. De werkbaarheidscheque kan nu tijdelijk ook gebruikt worden voor advies, begeleiding of opleiding gericht op het psychosociaal welbevinden van de medewerkers. Meer informatie vindt u hier. 

2024 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer