Primaire tabs

U bent hier

Deadline alert: Termijn kennisgeving deeltijdse variabele uurroosters

 

TO DO: Deeltijds variabele uurroosters – aanpassen Arbeidsreglement vóór 20 augustus 2023 

Er is al heel wat inkt gevloeid over de nieuwe Arbeidsdeal die op 10 november 2022 werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Eén van de bepalingen daarin is dat variabele uurroosters voortaan langer op voorhand moeten worden meegedeeld aan de deeltijds tewerkgestelde werknemers. Dit zou voor deze mensen moeten leiden tot een beter evenwicht tussen werk en privé, en hen meer mogelijkheden geven om een bijkomende job te zoeken of opleidingen te volgen.  

 

Wat verandert er?  

Vroeger moesten werknemers minstens 5 werkdagen op voorhand hun uurrooster kennen. Die termijn kon teruggebracht worden tot minstens 1 werkdag, via een algemeen verbindend verklaarde cao. Volgens de bepalingen van de Arbeidsdeal worden deze termijnen nu verlengd zodat de werknemers hun uurrooster langer op voorhand zullen kennen. Voortaan moeten deeltijdse werknemers met een variabel uurrooster minstens 7 werkdagen op voorhand in kennis worden gebracht van hun uurrooster. Die termijn kan teruggebracht worden tot minstens 3 werkdagen via een algemeen verbindend verklaarde cao

 

Uitzonderingen? 

Enkel in de tuinbouwsector (PC 145), schoonmaaksector (PC 121) en voor wat betreft bedienden die tewerkgesteld zijn aan activiteiten in rijscholen (valt onder aanvullend PC 200) zullen nog kortere kennisgevingstermijnen dan 3 werkdagen mogelijk blijven. Hier blijven de kortere termijnen in de huidige sectorale cao’s van kracht tot die cao’s buiten werking treden.  

Alle andere werkgevers die deeltijdse werknemers tewerkstellen met variabele uurroosters dienen deze gewijzigde termijnen op te nemen in het Arbeidsreglement tegen uiterlijk 20 augustus 2023.  

 

Hulp nodig?  

Neem contact op met de Attentia Legal Partners. Wij kijken graag samen met jou of je actie moet ondernemen om je Arbeidsreglement aan te passen!  

Categorieën

Attentia helpt deze klanten bij het bouwen aan succes

 • Kristien de Poorter - Environment, Health & Safety Manager Siemens
 • Liesbeth Van Wichelen - Preventieadviseur Oxfam
 • Bram Staelens
 • Virginie Kaye
 • Kris Lefebure
 • Nathalie Surmon
 • Raymond Bellemans
 • Reginald Verweire
 • Guillaume Brunin
 • Gary Vercammen
 • Erik Martens
2024 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer