Primaire tabs

U bent hier

Attentia staat in voor het gezondheidstoezicht, het vroegere medische toezicht, van uw werknemers. Het doel van het gezondheidstoezicht is de gezondheid van de werknemers te bevorderen en te behouden, door het voorkomen van risico's.

 

Een greep uit ons dienstenaanbod:

 • gezondheidsbeoordelingen
 • vaccinatieprogramma’s
 • opsporing en het onderzoek van de risicofactoren voor beroepsziekten en arbeidsgebonden aandoeningen
 • beslissing nemen inzake de arbeidsgeschiktheid van werknemers
 • aangiftes beroepszieken
 • EHBO: risicoanalyse, advies omtrent materiaal, lokalen en organisatie, opleidingsvereisten
 • samenwerking met de interne preventieadviseur
 • contacten met de behandelende arts en mutualiteit
 • onderzoeken, adviezen en risicobeheersing

 

Verplicht medisch onderzoek

Er zijn 3 categorieën van werknemers waarvoor een periodiek preventief medisch onderzoek wettelijk verplicht is. Dit noemen we de ‘onderworpen’ werknemers.

 • werknemers met een veiligheidsfunctie (bv. heftruckchauffeurs, operatoren van gevaarlijke installaties, dragers van dienstwapens,...)
 • werknemers met een functie van verhoogde waakzaamheid (bv. toezicht op werking van gevaarlijke installaties,...)
 • werknemers die een activiteit met een welbepaald risico uitoefenen:
  • blootstelling aan fysisch, biologisch of chemisch agens
  • blootstelling aan belasting van ergonomische aard of zwaarte van het werk, monotoon of tempogebonden werk dat kan leiden tot een fysieke of mentale belasting (bv. manueel hanteren van lasten,...).
  • blootstelling aan een identificeerbaar risico voor psychosociale belasting

 

Wat doen wij?

 • Risicoanalyses

Onze preventieadviseur-arbeidsarts voert in uw bedrijf de de risicoanalyses uit. De  risicoanalyse zijn bij wet verplicht om te bepalen of een gezondheidsbeoordeling nodig is.

 • Gezondheidsbeoordelingen

Er kan op verschillende tijdstippen een gezondheidsbeoordeling uitgevoerd worden.

Er zijn verschillende soorten gezondheidsbeoordelingen: voorafgaande gezondheidsbeoordeling, periodieke gezondheidsbeoordeling, onderzoek bij werkhervatting, een spontane raadpleging, voortgezet gezondheidstoezicht en gezondheidsbeoordeling van een definitief arbeidsongeschikte werknemer met het oog op zijn reïntegratie.

 • Beslissing van de preventieadviseur-arbeidsarts

In de meeste gevallen zal het medisch onderzoek door de preventieadviseur-arbeidsarts uitwijzen dat de betrokkene geschikt is voor zijn functie, en blijft alles bij het oude. Niettemin kan een werknemer, ondanks alle mogelijke voorzorgsmaatregelen, medisch ongeschikt worden bevonden voor een welbepaalde functie of activiteit. In dat geval zal deze werknemer door de preventieadviseur-arbeidsarts arbeidsongeschikt worden verklaard.

Vooraleer de preventieadviseur-arbeidsarts zijn beslissing een definitieve vorm geeft, dus vooraleer hij zijn beslissing vermeldt op het formulier voor de gezondheidsbeoordeling, heeft de werknemer, in geval de preventieadviseur-arbeidsarts hem een werkverandering voorstelt, het recht om een overlegprocedure te starten. Indien de beslissing tot ongeschiktheid is kenbaar gemaakt op het formulier voor de gezondheidsbeoordeling, heeft de werknemer bovendien het recht om hiertegen een beroepsprocedure in gang te zetten.

 • Bijzondere categorieën van werknemers

Voor bepaalde groepen werknemers is een specifiek gezondheidstoezicht vereist. Dit toezicht is afgestemd op hun bijzondere situatie en kwetsbaarheid, en is geregeld bij verschillende koninklijke besluiten. De bijzondere categorieën werknemers in kwestie zijn: jongeren op het werk, stagiairs en werkneemsters tijdens de zwangerschap, lactatie en na de bevalling.

 

Waarom kiezen voor gezondheidstoezicht door Attentia?

 • Attentia gaat een stapje verder, en doet meer dan enkel de wettelijke verplichtingen. Wat u, uw werknemers en uw hele organisatie ten goede komt.
 • Bovendien helpt Attentia u ook bij om de verplichte documenten op stellen. Denk maar aan uw jaarverslag (inclusief het luik psychosociale belasting), een arbeidsongevallenonderzoek en uw jaaractieplan.
 • Attentia zorgt ook voor vaccinaties, om uw werknemers te beschermen, bijvoorbeeld via een jaarlijkse preventieve griepcampagne.
2024 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer