Primaire tabs

 

Het mobiliteitsbudget uitgelegd

We zoeken met z’n allen naar duurzame alternatieven voor de bedrijfswagen.  
Een groeiend bewustzijn rond milieuproblemen en een veranderende houding ten opzichte van transport, pusht bedrijven om op zoek te gaan naar innovatieve manieren om hun medewerkers efficiënt en duurzaam te laten reizen.  

Met een mobiliteitsbudget beschikken je medewerkers over een budget dat ze kunnen spenderen aan een oplossing die best bij hen past om hun woon-werkverplaatsingen geheel of gedeeltelijk mee te overbruggen. Ze ruilen de bedrijfswagen waarover ze beschikken of waarop ze recht hebben in, voor andere innovatieve mobiliteitsopties. 

 

De overheid heeft dit mobiliteitsbudget onderverdeeld in 3 pijlers:

 

 Milieuvriendelijke bedrijfswagens

Je werknemers kiezen voor een elektrische wagen of een kleinere wagen met minder uitstoot. Het budget dat besteed kan worden komt overeen met het TCO (Total Cost of Ownership) van de wagen. In de praktijk is het echter niet eenvoudig een wagen te vinden in dezelfde prijsklasse als de wagen waar je werknemer van afziet.

 

  Duurzame vervoersmiddelen en huisvestingskosten

Je werknemers wenden het mobiliteitsbudget aan voor de financiering van duurzame vervoersmiddelen, zoals:

 • een fiets
 • een elektrische motorfiets
 • openbaar vervoer
 • georganiseerd gemeenschappelijk vervoer
 • een deelauto
 • enz. ...

Werknemers die binnen een straal van 10 km van hun werkplaats wonen, of minstens 50% van hun tijd thuis werken, kunnen huurgelden, intresten of kapitaalaflossingen van hun hypothecaire lening financieren met hun mobiliteitsbudget. Lees er hier meer over.

 

Dit is een financieel zeer aantrekkelijke keuze

Dankzij belastingvoordelen zoals:

 • Vrijstelling van persoonlijke en patronale RSZ-bijdragen
 • Vrijstelling van bedrijfsvoorheffing en inkomstenbelasting
 • 100% fiscale aftrekbaarheid

 

 Jaarlijkse uitbetaling in cash

Het gedeelte van het mobiliteitsbudget dat je werknemers niet opgebruiken in de eerste of tweede pijler, krijgt de werknemer één keer per jaar in cash uitbetaald. Hierop wordt slechts een persoonlijke RSZ-bijdrage van 38,07% ingehouden.

Een mobiliteitsplan geeft jouw medewerkers meer keuzevrijheid wat je een extra troef in je personeelsbeleid oplevert. Andere interessante voordelen ontdek je in deze blog:

5 redenen waarom elke organisatie een mobiliteitsbudget moet overwegen

 

Wil je je verder verdiepen in het mobiliteitsbudget? Lees dan zeker deze veelgestelde vragen of bekijk onze video:

 

Wat houden de meest recente wijzigingen in (inwerkingtreding 1 januari 2022)?
 • Het mobiliteitsbudget wordt vereenvoudigd, soepeler gemaakt en uitgebreid
 • Het mobiliteitsbudget wordt voor alle werknemers (die ofwel een bedrijfswagen hebben ofwel ervoor in aanmerking komen volgens het bedrijfswagenbeleid) toegankelijk zonder de vroegere wachtperiode
 • Er komt een jaarlijks minimum (3.000 euro) en een jaarlijks maximum mobiliteitsbudget (20% van het totale brutoloon met een absoluut maximum van 16.000 euro)
 • Vanaf 2026 is pijler 1 nog enkel voor koolstofemissievrije bedrijfswagens mogelijk

 

Welke bedrijfswagens kunnen als budget worden aangewend?
Zowel personenwagens, wagens voor dubbel gebruik, minibussen en ‘valse’ lichte vrachtauto’s komen in aanmerking. Op voorwaarde dat zij door de werkgever, rechtstreeks of onrechtstreeks, al dan niet kosteloos, aan de werknemer ter beschikking worden gesteld voor persoonlijk gebruik. Onder persoonlijk gebruik valt zowel het privégebruik als het woon-werkverkeer.
 

Is het wettelijk verplicht om het wettelijk mobiliteitsbudget aan te bieden?
Als werkgever beslis je zelf of je deze mogelijkheid aanbiedt. Als je besluit dit aan te bieden, moet je de eventuele voorwaarden die je hieraan verbindt bij de invoering aan alle werknemers meedelen, ook al bied je dit enkel aan voor een bepaalde categorie van werknemers.
 

Hoe wordt het mobiliteitsbudget berekend?
Het bedrag van het mobiliteitsbudget komt overeen met de jaarlijkse bruto kosten voor de werkgever voor de bedrijfswagen, dit komt eigenlijk neer op de 'full TCO' (total cost of ownership). Met inbegrip van de fiscale en parafiscale lasten, inclusief de verworpen uitgaven en de daarmee gerelateerde kosten die zijn opgenomen in het bedrijfswagenbeleid. Dit zijn onder andere de financieringskosten, de brandstofkosten en de verschuldigde patronale CO2-bijdrage.
Het mobiliteitsbudget moet een minimum van 3.000 euro bedragen. Het mag maximum 20% van het totale brutoloon (zoals bedoeld in de Loonbeschermingswet) zijn, met een absoluut maximum van 16.000 euro per kalenderjaar.
 

Hoe kan de werknemer het mobiliteitsbudget aanvragen?
De aanvraag door de werknemer om een mobiliteitsbudget moest steeds schriftelijk gebeuren. De werkgever beslist om hier al dan niet op in te gaan en communiceert zijn beslissing eveneens schriftelijk aan de werknemer.
Een formele aanvraag en een positieve beslissing vormen samen een overeenkomst. Deze overeenkomst maakt deel uit van de arbeidsovereenkomst en geldt als sociaal document. Het is belangrijk dat het initieel bedrag van het budget vermeld wordt en dat deze overeenkomst wordt afgesloten voorafgaand aan de eerste toekenning van het budget.
 

Is de implementatie van dit budget tijdsintensief voor mijn onderneming?
Nee, Attentia helpt je om zorgeloos het mobiliteitsbudget in te voeren in jouw onderneming. Dankzij onze knowhow op juridisch en technisch vlak kan je deze implementatie met een gerust hart uitbesteden. We bieden een standaardpakket aan, maar kunnen indien gewenst ook op maat werken.
 

2024 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer