Op 1 december 2023 werd in het Belgisch Staatsblad  de wet betreffende de oprichting en het beheer van de Federal Learning Account (FLA) gepubliceerd.

De Federal Learning Account (FLA) is een digitale applicatie, ontwikkeld door Sigedis, die een databank vormt met alle gegevens die relevant zijn om het individueel opleidingsrecht, de sectorale opleidingsrechten, het opleidingskrediet, de sectorale aspecten van de opleiding en de inzetbaarheidsbevorderende maatregelen weer te geven en te beheren. 

Deze wet treedt in werking op nog nader door koninklijk besluit te bepalen datum en uiterlijk op 1 april 2024. We houden u verder op de hoogte zodra er meer (praktische) informatie beschikbaar is. 

Bron :

  • Wet van 20 oktober 2023 betreffende de oprichting en het beheer van de "Federal Learning Account", BS 1 december 2023

Lees meer nieuws over: Tewerkstelling , Werken met personeel , arbeidsreglementering , ontwikkelingsplannen , wetgeving

2024 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer