Uiterlijk op 31 december 2023 wordt aan de werknemers die vallen onder de bevoegdheid van het aanvullend paritair comité voor de bedienden PC 200 een eenmalige koopkrachtpremie toegekend in de vorm van consumptiecheques indien ze tewerkgesteld zijn in een onderneming die hoge of uitzonderlijk hoge winst heeft behaald in 2022.

 

In tegenstelling tot wat in het protocolakkoord werd vermeld, wordt de premie betaald aan de bedienden die in dienst zijn op 31 oktober 2023 (in plaats van 30 november 2023) mits een anciënniteit in de onderneming van minstens 1 maand en dit a rato de prestaties en gelijkgestelde periodes tussen 1 november 2022 en 31 oktober 2023 (in plaats van 1 december 2022 en 30 november 2023).

 

Voor deeltijdse bedienden wordt de premie pro rata toegekend op basis van hun arbeidsregime op 31 oktober 2023 (in plaats van 30 november 2023).

 


Lees meer nieuws over: Verloning , verloning , wetgeving

2024 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer