Primaire tabs

U bent hier

Blended Learning - Vertrouwenspersoon basisopleiding (5 dagen)

Goede praktijken voor de vertrouwenspersoon bij psychosociale risico's op het werk

Psychosociaal welzijn op het werk: ook de wetgever ziet er het belang van in, zoals de wet van 10 april 2014 benadrukt. Maar er liggen tientallen risico’s op de loer. Een misplaatste opmerking, pesten op het werk, een gapende burn-out door torenhoge werkdruk, … Als vertrouwenspersoon moet u actief luisteren en krachtig bemiddelen. Want u krijgt vaak botsende versies van hetzelfde verhaal voorgeschoteld. Wetten en procedures bieden u dan een houvast. Daarnaast leert u vaardigheden om uw functie van vertrouwenspersoon met vertrouwen uit te voeren.

Verplichte opleiding voor vertrouwenspersonen

Elke vertrouwenspersoon dient binnen de 2 jaar na zijn/haar aanstelling deze basisopleiding voltooid te hebben.

Belangrijk: Op 23 november 2023 werd de wet van 5 november 2023 houdende diverse arbeidsbepalingen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

De hoofdstukken 5 en 6 van deze wet (in werking vanaf 1 december 2023) hebben betrekking op de nieuwe verplichting tot het aanstellen van een vertrouwenspersoon:

 • Hoofdstuk 5 wijzigt artikel 32sexies van de Welzijnswet van 4 augustus 1996 en verplicht voortaan de aanstelling van een vertrouwenspersoon voor werkgevers die 50 of meer werknemers tewerkstellen. Bovendien moet in deze ondernemingen minstens één vertrouwenspersoon deel uitmaken van het personeel.
 • Hoofdstuk 6 wijzigt artikel 122/3 van het Sociaal Strafwetboek, dat de inbreuken met betrekking tot de vertrouwenspersoon bestraft, om het aan te passen aan de nieuwe verplichting.

In ondernemingen met minder dan 50 werknemers blijft de aanstelling van een vertrouwenspersoon een mogelijkheid. De werkgever is enkel verplicht een vertrouwenspersoon aan te stellen wanneer alle leden van de vakbondsafvaardiging, of bij ontstentenis, alle werknemers zelf hierom verzoeken bij de werkgever.

Meer informatie over de aanstelling van de vertrouwenspersoon, zijn/haar rol en onverenigbaarheden vindt u hier
Aarzel niet om ons te contacteren bij twijfel of voor bijkomende informatie. 

 

Opleiding ‘Vertrouwenspersoon’: theoretische houvast

Tijdens deze opleiding zet u uw tanden in de wetten en procedures rond psychosociaal welzijn op het werk. Met die theoretische achtergrond staat u stukken steviger in uw schoenen. Want u leert de regels concreet toepassen in de praktijk.

Het wettelijke stappenplan, de klachtenprocedure, modeldocumenten, … U kent die door en door, en oefent uw rol daarom zelfverzekerd uit. Bovendien wakkert dat het vertrouwen aan van uw medewerkers – de basisvoorwaarde om naar een vertrouwenspersoon te stappen.

 

Opleiding ‘Vertrouwenspersoon’: levensechte situaties

Hoe deze cursus de theorie bevattelijk maakt? Met verschillende voorbeelden en casestudy’s. U legt bovendien de situaties voor waarmee u zelf worstelt. En wisselt ervaringen uit met de andere vertrouwenspersonen in de opleiding. Zo krijgt u concrete handvatten om psychosociale risico's op het werk tegen te gaan. En om een collega te helpen om zijn grenzen aan te geven en zo een burn-out te vermijden.

Volgde u al een opleiding tot vertrouwenspersoon? U kunt u bijscholen via onze supervisies voor de vertrouwenspersoon (www.attentia.be/supervisie vertrouwenspersoon).

 

Programma

A. Wettelijk kader: de rol en het statuut van de vertrouwenspersoon

 • Het welzijnsbeleid binnen de onderneming
 • De preventie van psychosociale risico’s op het werk
 • Het Belgisch gerechtelijk systeem
 • De aansprakelijkheid van de personen die betrokken zijn bij het preventiebeleid en de gevolgen van de schade die voortvloeit uit psychosociale risico’s op het werk
 • De vrijwillige en de gerechtelijke bemiddeling
 • De wetgeving met betrekking tot de strijd tegen discriminatie
 • Deontologie: beroepsgeheim, vertrouwelijkheid, onafhankelijkheid

B. De psychosociale risico’s op het werk

 • De individuele en collectieve risicofactoren en hulpbronnen
 • De schade van PSR (individueel, groep, organisatie)
 • Soorten conflicten, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag, de zondebok, wanbeleid
 • De risicoanalyse: methodes

C. Psychosociale interventie: gesprekstechnieken

 • Het onthaalgesprek in de praktijk
 • Communicatietechnieken: het proces, actief luisteren, assertiviteit, verbaal en non-verbale communicatie
 • Feedback geven, kaderen en advies verlenen

D. Psychosociale interventie: de beheersing van probleemsituaties

 • Technieken voor psychosociale interventie (individueel, op groepsniveau en op organisatieniveau)
 • Interventie bij een derde
 • Verzoening
 • Bemiddeling (doelstellingen en procedure)

 

Na het volgen van de opleiding krijgt u een attest van deelname. Om dit attest te bekomen dient u elke dag van het opleidingstraject waarvoor u zich heeft ingeschreven aanwezig te zijn.

 

Trainers en docenten

Ervaren preventieadviseurs psychosociale aspecten van Attentia.

 

Doelgroep

Vertrouwenspersonen die nog geen vorming gevolgd hebben of een opfrissing wensen.

Vertrouwenspersonen die al een opleiding kregen volgens de wet van 2002 en nu hun kennis en vaardigheden grondig up-to-date willen brengen met de huidige wetgeving.

 

Resultaten

Na deze opleiding:

 • beschikt u over de nodige bekwaamheden en kennis volgens de meest recente wetgeving met betrekking tot de vertrouwenspersoon.
 • hebt u alle vaardigheden in handen om uw functie als vertrouwenspersoon op een adequate manier uit te oefenen.

 

Pluspunten 

 • Zeer praktische opleiding
 • Talrijke voorbeelden en gevalstudies
 • Voldoende ruimte voor vragen
 • Uitwisseling van praktijkervaringen
 • U krijgt handige sjabloondocumenten

 

Blended learning - praktische info

De eerste 3 dagen worden online gegeven, de laatste 2 dagen worden klassikaal georganiseerd.

Verkiest u de opleiding volledig klassikaal te volgen, kan u de datums raadplegen via deze link

 

Heeft u de cursus Vertrouwenspersoon succesvol afgerond? 

Dan voorziet de wet dat u jaarlijks minimaal één supervisie moet volgen. U heeft de keuze uit verschillende supervisies, ontdek hier ons aanbod >

 

Interesse in een opleiding bij u ter plaatse ?

Attentia Academy

Prijs

€ 1 549 per deelnemer, excl. btw

Inschrijven

30 mei 2024 (9u00 - 17u00)
CRS 7931 - Blended Learning - Vertrouwenspersoon basis - Dag 1-2-3 ONLINE: 30/5 - 6/6 - 13/6 + Dag 4-5 in Antwerpen: 20/6 - 27/6

Antwerpen
Schrijf je in

Bekijk meer opleidingen over: Preventie en bescherming, externe dienst voor preventie en bescherming , preventieadviseur , psychosociale risico's , vertrouwenspersoon

2024 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer