Primaire tabs

Hoeveel houdt u netto over van uw brutoloon?

Van het brutoloon dat u op uw loonfiche terugvindt gaat nog een pak geld naar sociale bijdragen en belastingen. Hoeveel u netto overhoudt hangt af van onder meer uw inkomen, uw gezinssituatie en uw statuut. Heeft u kinderen ten laste, woont u samen of alleen, heeft u het statuut van bediende of arbeider.

Omdat het nettoloon voor iedereen verschillend is, gebruikt men in loononderhandelingen het brutoloon als referentie.

Deze calculator simuleert* op een gebruiksvriendelijke manier hoeveel er netto overblijft van een brutoloon, maar kan geen rekening houden met alle mogelijke situaties. Wenst u een gedetailleerdere berekening, probeer dan de uitgebreide bruto-nettocalculator.

 

in samenwerking met   

* De resultaten van deze simulatie zijn louter informatief. Jobat en Attentia zijn niet verantwoordelijk voor foutieve gegevens en kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen van eender welke aard.

2024 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer