Primaire tabs

Simulatie bonus bruto-netto

Uw medewerkers belonen met een bonus kan op verschillende manieren. Het nadeel van de alomtegenwoordige klassieke bonus is dat er van het bonusbedrag - na aftrek van de sociale en fiscale lasten – netto minder dan de helft overblijft.

De uitbetaling van een bonus in warrants kan resulteren in een nettovoordeel van 39 %. Een voordeel dat u kan aanwenden om uw werknemers een hogere nettobonus te gunnen, of om uw salariskosten als werkgever te optimaliseren. Of een combinatie van beide.

Met onderstaande simulatietool berekent u haarfijn hoeveel er netto overblijft van een bonus, zowel van een klassieke bonus als met warrants.

 

Bereken nu hoeveel er netto overblijft van een bonus

(Opgelet: deze tool is niet compatibel met IE 9)

2024 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer